Är Sverige en plats för alla utlänningar

Ibland är det nog många som frågar sig när Sverige ska sluta ta emot alla de flyktingar som hela tiden kommer till landet. De flesta av de som frågar sig detta gör det tyvärr av anledningen att de inte alls gillar dessa människor. Många gånger är detta grundat enbart på hatiska känslor, istället grundat kring frågor som kunnat vara acceptabla att ställa sig. Här finns det de grunder som kan ifrågasättas. Har Sverige verkligen råd med att ta emot en så stor flyktingström? Det talas också om att ungdomar inte kan finna bostäder, och att det är alldeles för långa bostadsköer.

Är detta då alla de flyktingars fel som kommer till Sverige, eller är det den svenska statens fel som väljer att ta emot dem? Att det inte är flyktingarnas fel kan nog alla helt klart se. De kommer hit för att få hjälp. Kanske är det så att de får hjälp lite för enkelt och för fort, men det måste också finnas en plats att placera dem. Nu är det heller inte enbart den svenska staten som har ett ord med i bilden, utan Sverige har avtalat med EU om hur mycket flyktingar som ska tas emot varje år genom sitt medlemskap i EU.

När du ser Sverige frårefugeen perspektivet att vara flykting och komma till ett land som visar hänsyn, ansvar och som ger ekonomiska bidrag kommer detta land att vara ett av de mest populära. Dock måste det finnas en anledning som får dig att verkligen vara flykting. Kommer du hit på annat sätt kan det leda till att du blir en av de många som sitter på gatan och tigger pengar istället. Många av dessa kommer idag från andra länder inom EU, och saknar på så sätt rätten till bidrag. Det finns helt enkelt fördelar och nackdelar med att vara utlänning i Sverige precis som i vilket land som helst.