Finns det utländska föreningar i alla städer?

I och med att det finns så många flyktingar från olika länder som har sökt sin tillflykt till Sverige, samt att många av dessa har fått möjligheter att stanna och placerats på olika orter, så betyder inte det att de inte kommer att finna människor från samma länder i nästan alla svenska städer. Här kommer det då att finnas ett behov av att vara tillsammans och kunna leva ut allt det som de inte finner så lätt i det svenska samhället. Tyvärr är det också så att det fortfarande är mera ovanligt än vanligt att svenskar och utlänningar beblandar sig med varandra.

Detta är egentligen kanske lustigt då många säger sig åka till andra länder på semester för att upplevforeign associations in Swedena nya kulturer och för att träffa andra folkslag och människor. När de flesta sedan befinner sig på hemmaplan så är detta inte längre intressant. Hur det kommer sig är omöjligt att veta, men att det är lustigt kan nog de flesta hålla med om genom att bara tänka till lite grann. Hur som helst finns det många utländska föreningar i Sverige och du hittar dem nästan i alla svenska städer. Söker du efter dem i de minsta byarna kommer det kanske inte att finnas, men istället kommer då dessa människor att vara mindre till antalet och träffas privat i hemmet istället.

De största utländska föreningarna hittar du naturligtvis i de största svenska städerna. Här har det många gånger blivit en form av segregation också, vilket enkelt kan ses genom att det är ett övervägande antal utlänningar som är bosatta i vissa stadsdelar. Det är just här som alla dessa föreningar bildas och växer till den storlek som de gör. Hur som helst är det bra att det finns utländska föreningar vilket bidrar till att de kan samtala med varandra på sitt eget sätt.