Finns det utländska föreningar i Sverige

Gällande utländska föreningar så finns de spridda över hela världen, och det betyder också att dessa då även finns i Sverige. Detta är det absolut inget som är konstigt med. Alla människor av olika folkslag och från olika länder som kommer till en annan plats i världen av olika anledningar, känner alltid en avsaknad av allt det som fanns i deras eget land. Så är det också med oss svenskar som flyttar till ett annat land. Detta grundar sig i att många vill tala sitt eget språk och umgås på samma villkor som var möjligt i hemlandet.

Att det finns så många utländska föreningar i Sverige grundar sig också i att landet sedan länge varit ett av de många som tagit emot stora delar av den aldrig sinande flyktingströmmen. En del ser detta som ett stort problem, medan andra som har en mera öppen syn på detta, inte alls har några problem med alla de föreningar som finns. Nu finns det naturligtvis de föreningar som är foreign associationsmindre bra och de som är helt anpassade efter den svenska modellen. De flesta av alla de föreningar som finns är dock bara de som vill vara för sig själva och utöva de traditioner som de hade i det landet de kommer från.

Här kan det faktiskt vara mycket roligt att delta om du har nära vänner och bekanta som är från ett annat land. I och med att det finns många som bara på hemmaplan träffar på andra kulturer, så kan alla dessa utländska föreningar hjälpa till att sprida information om olika människor seder och bruk runt om i världen. Det är precis detta som gör att du som har vänner i en sådan förening kan få prova på att dansa lambada eller vara den som får uppleva ett bröllop på ett helt annorlunda sätt.