Hur bildar du en förening för dina landsmän i Sverige

Att bilda en förening i Sverige är mycket enkelt. Här behövs det inte alls några speciella kunskaper. Det första du gör är att samla en grupp människor som vill vara med i denna. Här spelar det då absolut ingen roll om det gäller en utländsk förening eller om det gäller att samla frimärken. Reglerna för detta är precis likadana. För att kunna registrera föreningen ska det finns tillräckligt många deltagare så att det kan hållas ett årsmöte innan föreningen bildas. På detta möte ska det väljas en styrelse, och ett datum för nästa årsmöte ska fastställas.

Efter att detta är gjort ska det finnas en lokal där föreningen kan ha sina möten och sammankomster. Det spremiseskulle kunna vara precis vilken typ av lokal som helst. Här finns det de som är gratis eller de som föreningen betalar en summa pengar för att få använda. När detta finns och allt har gjorts ska det finnas någon som för en lista på hur många medlemmar som finns och hur många som verkligen är med och deltar vid varje möte. Har föreningen då olika aktiviteter som kommer att klassas under de som har rätt till någon form av bidrag kommer då även den utländska föreningen att kunna söka ett så kallat aktivitetsstöd från den svenska staten eller kommunen som föreningen tillhör.

På detta sätt är det i jämförelse med många andra länder både enklare och mera fördelaktigt att bilda en utländsk förening i Sverige. Nu finns det fortfarande många olika utländska föreningar i Sverige som kallar sig för förening utan att vara registrerade. Detta är då egentligen att klassas som privata klubbar, vilket i och för sig inte är olagligt på något sätt, men som du kommer att sakna många av de rättigheter som en korrekt bildad och formad förening har i Sverige.