Kan en utländsk förening få statliga bidrag

Alla föreningar som sköts efter de uppsatta regler som finns, och de som då således är registrerade som aktiva föreningar i Sverige har rätt till statligt eller kommunalt ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Nu är det förvisso inte så att detta gäller vilka aktiviteter som helst, men de som är berättigade är så många att det enkelt går att anpassa en del av sina aktiviteter för att få rätten till dessa bidrag. Här gäller det då att vara den förening som har ett visst antal deltagare på varje träff, och att föra en korrekt lista över de olika träffarnas antal deltagare. Kommer detta upp till en viss summa träffar och deltagare vid varje träff finns rätten till bidrag.

Gällande de aktiviteter som måste finnas, så är dessa kretsande kring att det finns någon form av utbildning eller några aktiviteter som kan vara lärande. Finns detta och antalet deltagare vid varje sammankomst stämmer har en förening rätt till bidrag. Nu kanske du inte alls tycker att detta spelar in på en utländsk förening som bara är till för att alla från samma land ska ha en stunds trevlig fest tillsammans. Egentligen kanske du har rätt, men det system som finns i Sverige gällande ekonomiskt bidrag till föreningar är så ihålig att det är lätt att anpassa aktiviteterna.

Som ett exempel kan en utländsk förening ha olika aktiviteter i att lära sig prata svenska, sedeget grantsr och bruk i det svenska samhället. Eller så kan det handla om att lära sig alla de ekonomiska förhållanden som finns i Sverige samt hur riksdagen fungerar. Här finns det till och med de föreningar som tagit sin dans till Sverige, där de då kan lära alla de som är medlemmar att bli bättre på denna. Lika enkelt är det att få bidrag som förening i Sverige för utländska såväl som svenska föreningar.