I Sverige finns det många invandrare som naturligtvis alla måste integreras i samhället och leva efter alla de regler som finns i det svenska systemet. Trots detta kommer det att finnas många möjligheter för alla dessa att bilda olika föreningar och klubbar vilket gör att de kan träffas på sina egna villkor och leva ut just sina seder och bruk tillsammans på ett trevligt sätt. Detta är absolut något som måste fortsätta. Såväl som att alla måste rätta sig efter de regler som finns i detta land så måste hela tiden friheten att vara för sig själva och utöva sina seder finnas.

På denna sida kommer du att kunna läsa om det mesta som rör utländska föreningar, var du kan hitta dessa samt var de brukar finnas. Om du inte vet mycket om detta och kanske inte ens att de finns, kommer du förmodligen inte att vara ensam. Dessa föreningar är det inte många svenskar som går till, förutom de som är speciellt inbjudna eller accepterade som vänner av de som driver föreningen.

Om du är den som vill veta mera om utländska föreningar i Sverige samt hur dessa fungerar har du kommit till rätt plats. Kanske bör du som inte alls är intresserad av en eller annan anledning även läsa den information som ges. Här kan alla som läser få en bredare och mer öppen syn på samhället. Ta gärna del av all den information du finner på denna sida. Den är generellt skriven utan att på något sätt vara politisk knuten till någon speciell uppfattning.